vrijdag 1 februari 2013

Korte introductie over Witty ArtZo aan de start van dit nieuwe blog, eerst even een korte introductie van Witty Art.

Witty Art is de omschrijving, waarmee ik al mijn werk aanduid, dit naar mijn motto ''The Wit(T) is in the Words & in the Works''. Het Engelse woord Wit betekent immers zoveel als 'gevat', 'scherp(zinnig'), en ik meen, of hoop althans, dat dat van toepassing is op al mijn werk in woord en beeld. Ik speel graag met dubbele, driedubbele betekenissen van woorden, en van beelden, omdat niets nu eenmaal is zoals het lijkt, en niets lijkt op dat wat is.

Ik ben, afgezien van vier jaar kunstacademie, grotendeels auto-didact. En een laatbloeier. Die vier jaar kunstonderwijs dateren van alweer een poosje terug, en die tijd bleek ruimschoots voldoende om mij, na nog een paar jaar zelfstandig met beeldende kunst bezig te zijn geweest, totaal te doen afknappen op het kunstenaarschap, zoals dat destijds beleefd werd. Dat had namelijk niet echt veel te doen met het runnen van een eigen kunstpraktijk, met ondernemerschap dus. Vragen als ''hoe verkoop ik eigenlijk mijn werk?'', ''hoe kom ik aan opdrachten'', e.d., ze kwamen niet aan bod en het stellen van deze vragen werd vanuit ''de academie'' nu ook bepaald niet aangemoedigd.


Exit kunstenaarschap, andere kansen dienden zich aan. In de tussenliggende jaren heb ik gewerkt als projectmanager, communicatieadviseur en manager sponsoring, en dat voor allerlei uiteenlopende instellingen en bedrijven. Wel loopt ''cultuur'' daar als een rode draad doorheen. Helemaal los van 'de kunsten' kwam ik nooit.

Een paar jaar terug begon het dan toch te knagen en te broeden. Om een lang verhaal kort te maken, ik begon weer met tekenen. Eerst wat losse krabbels, uit de losse pols, want die was aardig roestig geworden. Maar, je eigen unieke handschrift raak je nooit kwijt. Langzaam maar zeker, beetje bij beetje kwamen de beelden weer, en eigenlijk als vanzelf verschenen ze weer op het papier, vastgelegd met één van favoriete mediums: pen en inkt.


Dat was vijf jaar terug. Het zou nog tot 2011 duren voor ik weer naar buiten zou treden treden met mijn werk. In die tussentijd is er bijzonder veel gebeurd, en daarop kom ik binnenkort graag terug op dit blog, maar één ding is duidelijk: Witty Art is not only back, but here to stay! 

Het is mijn doel hier zo vaak als ik kan updates te plaatsen over Witty Art: nieuwe exposities, nieuw werk of werk-in-ontwikkeling, nieuwe plannen en samenwerkingen. Over mijn artistieke en creatieve drijfveren en motieven, en over de keuzes die ik maak binnen en met mijn werk. Soms wat licht en luchtig, soms serieus en diepgaander. 
Maar ook over mijn visie op kunstenaars- en (creatief) ondernemerschap, over kunst en zakelijkheid, over creativiteit en commercie, en hoe dat elkaar niet persé hoeft uit te sluiten of te bijten.